Kontakti

Rekvizīti

Biedrība "Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība"
Reģistrācijas Nr. 50008235771
Spriņģu iela - 4, Līgatne, Cēsu novads (LV-4110)
Konts: LV21UNLA0050023011104 (SEB banka)

map