Ezeru apsaimniekošana

Sākot ar 2023. gadu biedrība, saskaņā ar atklāta konkursa rezultātiem, noslēgusi deleģējuma līgumu ar Cēsu novada pašvaldību, par novada īpašumā vai valdījumā esošo ūdenstilpju apsaimniekošanu. Pašvaldības deleģējums biedrībai liek par pienākumu nodrošināt 22 funkciju realizāciju aptverot 64 ezerus un 18 upes vai šo upju posmus.
Deleģējuma uzdevumi saskaņā ar Cēsu novada ūdenstilpju apsaimniekošanas koncepcija