Licenču tirdzniecība no 31.12.2020

2021. gada 29. decembrī

attachment file

Informējam, ka licences lašveidīgo zivju makšķerēšanai Gaujā un Braslā varēs iegādāties sākot ar 2021. gada 30. decembri plkst.12:00 vietnēs www.epakalpojumi.lv un www.manacope.lv

Ņemot vērā valstī noteiktos epidemiloģiskos ierobežojumus licenču iegāde klātienē ir ierobežota!

Atgādinām, ka visiem licenču īpašniekiem, neatkarīgi no tās veida, obligāti jāreģistrē savus lomus, norādot datumu, zivju sugu, loma lielumu (zivju skaitu) un svaru. Lomu pārskats/atskaite iesniedzama arī gadījumos, ja loms nav gūts/nav paturēts vai licence nav izmantota.

Ja makšķernieks nav nodevis licences lomu atskaiti, turpmāk licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākums ir paziņot par nepieciešamību 14 dienu laikā iesniegt loma pārskatu. Informāciju nosūta uz licencē norādīto tālruņa numuru vai elektroniskā pasta adresi. Ja makšķernieks pēc šī termiņa nav iesniedzis nepieciešamo informāciju, organizētājs par konstatēto pārkāpumu ziņo attiecīgās pašvaldības policijai vai Valsts vides dienestam, iesniedzot attiecīgu iesniegumu.

Valsts vides dienests saskaņā ar Zvejniecības likuma 30.panta (1) daļu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no trim līdz septiņdesmit naudas soda vienībām, aizliedzot izmantot makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību tiesības uz laiku līdz vienam gadam vai bez tā.