Par mums

“Gaujas ilgstpējīgas attīstības biedrība” (GIAB) dibināta 2015. gadā. Tās dibinātāji bija septiņas Gaujas upes baseina pašvaldības – Līgatne, Amata, Pārgauja, Cēsis, Beverīna, Krimulda un Sēja. Vēlāk biedrībā iesaistījās Smiltenes, Ādažu, Gulbenes, Jaunpiebalgas un Kocēnu pašvaldības. 2016. gadā biedrībā iestājās Valkas novada pašvaldība. Šobrīd biedrības valdi veido šo 13 pašvaldību deleģētie pārstāvi, bet ikdienas darbu nodrošina vides un zivju aizsardzības jomas profesionāļi, kas šo darbu veic sabiedriskā kārtā no pamatdarba brīvajā laikā.

 

Biedrības valdes sēde